Künye

İmtiyaz Sahibi :

Bilal Elitaş

Genel Yayın Yönetmeni :

Durmuş Ersin Türk